English version

Institut for Trafikantanalyser foretager analyser af trafikanters adfærd og holdninger.

2011-2015 gennemførte vi et projekt til afdækning af hvilke "frivillige" faktorer, der har indflydelse på, om den enkelte vælger at køre i bil, køre kollektivt eller på cykel.

Det er kendt - og oplagt - at ting som afstand, pris, fysisk formåen og rådighed over bil har en indflydelse på, hvilket transportmiddel vi vælger. Det er også i nogen grad kendt og accepteret, at der ligeledes i transportmiddelvalget indgår andre elementer af holdnings- og/eller følelsesmæssig karakter.

Hvad man ikke ved ret meget om er, hvorledes disse holdningsfaktorer og i sidste ende transportmiddelvalget påvirkes af de budskaber, vi modtager. Det undersøgte vi gennem en række brugerundersøgelser.


Fritid
Billede fra: iStockphoto File #9116292
(tilladelse til visning købt, ordrenr 20044837)

Ulykke
Billede fra: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung
(-> Info Materialen -> Poster & Co. - tilladelse til brug i undersøgelsen givet)

En pilotundersøgelse (spørgeskemaundersøgelse med 2.379 svar) med de to ovenfor viste billeder blev gennemført i april/maj 2012. Se enkelte resultater her.


Fritid
Billede fra: iStockphoto File #9116292
(tilladelse til visning købt, ordrenr 20044837)

Trafikprop
Billede taget af Sidsel Birk Hjuler til brug for undersøgelsen

Uden hjelm
Billede taget af Copenhagenize Design Company til brug for undersøgelsen

Hjelm
Billede taget af Copenhagenize Design Company til brug for undersøgelsen

BMW
Billede fra: BMW
(tilladelse til brug i undersøgelsen givet)

Ulykke
Billede fra: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung
(-> Info Materialen -> Poster & Co. - tilladelse til brug i undersøgelsen givet)

Neutral
Neutralt ("tomt") billede, medtaget for at have en rerefence.

En næste større spørgeskemaundersøgelse (3.674 svar) med de syv ovenfor viste billeder blev gennemført i maj 2013. Se uddrag af resultater her (folder fremlagt på Velo-city i Wien 11.06.2013), en kort sammenfattende artikel (sendt til Velo-city 2013 After Magazine) her, en mere omfattende artikel (fra Trafikdage i Aalborg 26.08.2013) her og en omtale på Copenhagenize 14.10.2013 her. Nyhedsbrevet Cykelviden har haft en artikel om projektet 19.03.2014. Resultaterne blev også præsenteret ved Cykelkonference 14.05.2014 (se powerpoint her).

En samlet projektrapport kan downloades her.

Projektet er støttet af Vejdirektoratet - se nærmere i oversigten (side 7 for neden) her.

Projektansvarlig er Thomas Krag med følgende kontaktoplysninger.

En nærmere projektbeskrivelse kan ses her eller her.